وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1500000
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

هاتایوگا که یکی از رایج ترین تمرینات یوگاست شامل بخشهای مختلفی است، مهمترین بخش هاتایوگا، آسانا یا همان وضعیت های بدنی است . در این دوره نحوه صحیح اجرای هر آسانا تدریس شده است. تعداد آساناهای اصلی در یوگا 84 مورد است که معمولا این حالتها برگرفته از وضعیت بدنی حیوانات است.لطفا پس از واریز وجه به شماره کارت 6435-3482-9982-6037 بنام ملیکا شجاعی نیا، عکس رسید پرداخت رو به دایرکت ارسال نمایید.http://@melikayogaa