وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
300000
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

این دوره شامل هشت جلسه تمرین یوگا بصورت سیکل است. آساناهایی که قبلا آمورش داده شده اند، در این تمرینات بصورت پیوسته و پشت سر هم اجرا می شوند . سطح این تمرینات کمی بالاتر از سطح مقدماتی ست. بنابراین برای افرادی که تازه می خواهند یوگا را شروع کنند، ابتدا دوره آساناها و مقدماتی پیشنهاد می گردد.لطفا پس از واریز وجه به شماره کارت 6435-3482-9982-6037 بنام ملیکا شجاعی نیا، عکس رسید پرداخت رو به دایرکت ارسال نمایید.http://@melikayogaa